Новости

Здружение на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК одржа годишна конвенција во Hyperium Business Centar-от во Скопје при што беа доделени завршни сертификати на 4-та генерација на Европски Енергетски Менаџери и беа промовирани неколку регионални и национални проекти кои се...

Стопанската Комора на Мал Бизнис - Групацијата Мали Хидроелектрани Западен Балкан и претставници на Германскиот партнер Majoor Energiemanagement реализира деловна посета во Албанија од 9-11 Октомври 2017 год.

Агенда на делегацијата

1. Пивара Стела , Тирана ,...

Со работилницата Соларна енергија - термални и фотоволтаични системи на 28 Октомври 2017 промовирана е „Оперативната програма за заштеда на енергија во објекти на локалната самоуправа и јавна администрација„ подготовена од Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК.

...

Приоритетни проекти за реконструкција на објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free). Со...

Семинар за ESCO енергетски услуги, буџетирање, договори и управување со набавка на енергијата се организира во рамките на Германската EUREM програма www.energymanager.eu , http://mk.eurem.net/ во...

Делегација на Здружението на Македонски Енергетски Менаџери ЕУРЕМ МК при Стопанксата Комора на Мал Бизнис , активно учествување на годишната ЕУРЕМ конференција во Љубљана 29-30 Ноември 2017 год. Дел од излагачите на работилницата Energy Performance Contracting беше Г-н Мевљам...

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

EUROPEAN ENERGY MANAGER - Европски сертифицирана програма на Индустриската Комора на Нинберг

Меѓународно Сертифицирана обука за изработка на...

На 26 Декемеври 2017 делегација на ЕУРЕМ МК Здружението на енергетски менаџери и Фондацијата Swiss Contact одржаа работен состанок со претставниci на Општина Битола со цел воспоставување соработка за изработка на проекти за енергетски ефикасна реконструкција на објекти според...

Екипа на ЕУРЕМ МК на 9 Јануари 2018 беше примена од Г-н Антонио Делов во Хотел Александар Палас - Скопје каде изврши увид на постројките за греење на хотелот (котлара) и снабдување со санитарна вода. Беше претставен и системот за контрола и менаџмент на системите во објектот...