Новости

На 18 Март 2017 год. се одржа Втората Седница на Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК. На седницата е избран Управен Одбор кој си даде задача да ја комплетира програмата на работа на здружението и поактивно да работи во промовирањето на енергетската ефикасност во...

Со менаџмент сесијата на Германскиот Технички Клуб 31 Март 2017 е заокружен циклусот на консултации со заинтересираните членки на Комората со стратешките партнери Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија, EUREM Consortium, Германија, Meta Group, Италија, Институт...

Агенцијата ИЧЕ- Оддел за промоција на економската соработка при Амбасадата на Република Италија, во соработка со Confindustria Marmomacchine (Здружението на италијанските производители на опрема за екстракција и обработка на камен) и Секторот за Минерални Суровини при...

Во просториите на МЗТ Алатни Машини - Скопје на 12 Април 2017 се одржа иницијален состанок на Група Металопретаботувачи во Германски Технички Клуб. Г-н Божидар Антески - менаџер на МЗТ Алатни Машини информираше за причините и потенцијалите за соработката со Германскиот пазар...

Во просториите на Комората на Мал Бизнис - Скопје на 24 Мај 2017 се одржа иницијален состанок на Адриатик Бизнис Клуб. На состанокот е усвоена Нацрт Програма на Адриатик Бизнис Клуб насочена кон остварување деловна соработка со Албанија, Црна Гора, Хрватска, Словенија,...

Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија организираше промотивен настан „Поддршка и финансирање проекти„ кој се одржа во петок 9 Јуни 2017 год. од 12.30 часот во Еуро Инфо Центарот во Скопје.

Акциона Програма за Енергетска Ефикасност 2017-2018 наменета за...

Deutsch Technische Club во соработка со: Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken , Majoor Engeneering Management. Целта на деловната делегација е остварување конкретни деловни контакти и договори за деловна соработка со представници на Германското стопанство за...

Стопанската Комора на Мал Бизнис на иницијатива на Германскиот Технички Клуб во соработка со Индустриската Стопанска Комора на Нинберг (Industrie und Nandelskammer Nürnberg für Mittelfranken) и Majoor Engeneering Management на 27 Јуни реализираше деловна посета на погони за...

The organiser, EUREM MK Association for Energy Efficiency at the Chamber of Commerce of Small Business of Macedonia, is calling for the presentation of energy-efficient and clean renewable energy projects at the Macedonian Energy Day 2017....