Тим Билдинг, Интерни обуки и Менторство 2023

Почитувани,

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Информации за тековни настани од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со PREMIUM членството можете да искористите попуст за организација на Тим Билдинг и Интерни обуки во текот на 2023 год. и за учество на настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1. Лидерски потенцијали и вештини

- ON-LINE менторство, интерни групи
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

2. Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

- ON-LINE менторство
http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...

3. Активна Продажба

- интерни групи
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

4. Менаџмент анализа на клучни финансиски извештаи (Finance Management)

- ON-LINE менторство
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B...

5, Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- ON-LINE менторство
https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

6. Инвестициски анализи во Excel (финансирање одржливи проекти)
- on-line отворена група Септември 2022
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%...

7. Практично Сметководство (комплетна дуална обука согласно IFRS)
- on-line отворена група Февруари 2023
http://www.sbch.org.mk/content/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8...

8. Обука за Европски Енергетски Менаџер EUREM конкурс 2022/23

- конкурс на линк:
sbch.org.mk/povici/еурем-обука-конкурс-202223

- PREMIUM членки 10% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk