Twin Green & Digital Project Initiatives

BEYOND 4.0

Меѓународна платформа за дигитална технологија и иновации 14-16 Октомври 2021, Солун, Грција https://be4ond-expo.gr
BEYOND 4.0 е првата меѓународна платформа за Industry 4.0 во Југоисточна Европа, Медитеранот и регионот MENA (Middle East and North Africa)

https://www.sbch.org.mk/povici/beyond-40-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83%D0%BD%...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Green Social Entrepreneurship

Businesses need to change towards sustainable development and green innovation. Community engagement in sustainable environment development projects should support green social entrepreneurship and innovation of local youth and socially vulnerable groups.

https://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship

------------------------------------------------------------------------------------------------

SMART DIGITALIZATION

Assessing Digital Transformation in the Business and Public Sector Based on Data Analysis Assessing Digitalization - Strengths and Weaknesses, Opportunities and Priorities. The assessment will provide information related to the maturity of the subjects for digital transformation according to the practiced:

- Management and leadership,
- People and culture,
- Capacity and ability,
- Innovation,
- Technology

https://www.sbch.org.mk/platformi/change-leadership-group

---------------------------------------------------------------------------------------------

TWIN GREEN & DIGITAL програма
http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

Цели на TWIN GREEN & DIGITAL програмата се прилагодување/реструктуриање на претпријатијата за соработка со развиените економии на партнерските земји во НАТО и ЕУ:

- Дигитализација на организациите базирана на транспарентности и следливост на информациите, подготвени за имплементација и на blockchain технологија за дополнителен ниво на безбедност за чувствителни или критични податоци во синџирот на снабдување.
- Зелена економија со зелени инвестиции
- Воспоставување на ЕСКО екосистем
- Одржливи паметни заедници со приоритетна циркуларна економија
- Транзиција на земјите од регионот кон eкономија со ниско ниво на јаглерод

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk