Change Leadership Group

'Новата Нормалност" создаде потреба од лидери кои ќе ја постигнат трансформацијата во организациите кон воспоставување на новата 'business as usual' состојба.

Лидерите можат да креираат нова визија, да ја наметнат, да го надминат отпорот кон промена и да го управуваат конфликтот.

Change Leadership (Лидерство на Промени) е способност да се влијае и поттикнат другите преку лично застапување, визија и управување со човечките ресурси за да изгради цврста платформа за промени. Лидерството е клучна вештина која придонесува кон промени.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Change Leadership Group е Think Tank платформа во Комората на поединци и организации кои споделуваат искуства и предлози за подобрување на општествените прилики преку позитивни промени во деловната и организациска пракса, политики и законодавство, персонални и општествени односи на поединци и групи.

Оснивачи на Change Leadership Group се лидерите на групациите, асоцијациите, управувачките структури на Комората и лидери на организации, сектори, институции, деловни субјекти членки на Комората и/или соработници и поддржувачи кои претставуваат разновидна заедница на креатори на промени во различни сектори и дисциплини.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Change Leadership Group иницијативи во неколку области:

- Public Voice For Positive Social Practices - креирање на практичари за промоција на јавното мислење и јавните интереси при процес на креирање на јавни политики - иницијатива на Д-р Катерина Вељановска Блажевска - Експерт за јавни политики
Консултант и тренер за односи со јавноста и комуникации

Трансформација на личен капацитет Афирмација на лидерски потенцијал, д-р Катерина Вељановска Блажевска
https://www.youtube.com/watch?v=pz8ReKYBt74

SQUIZ SUN - networking the personal thinking mind
https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/

Creative Business Cup North Macedonia
https://www.youtube.com/watch?v=RqCONjCaKM4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Climate Movement - неформална група иницирана од Г-ѓа Jasmina Karlsson - ангажирани во активизам поврзан со климатските промени

Climate Collapse - on-line предавање, (среда) 16 Септември 2020 г.
https://www.sbch.org.mk/novosti/climate-collapse-line-%D0%BF%D1%80%D0%B5...

Makt & vardag: Klimatkoll APS 8 Октомври 2020 г.
https://www.facebook.com/abfgoteborg/videos/344894000063780/

"Green Energy Day 2020"
https://www.youtube.com/watch?v=xh2pUhsiglA

"Roadmap to Your Green Deal"
https://youtu.be/_ffgik9iWk4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Young Energy Leaders - иницијатива на Д-р Арсе Петрески за дефинирање на маргините за етичка енергија која е еколошка одржлива и општествено одговорна и на The Clean Energy Leadership Institute посветени на развој на нов вид енергетски лидер со вештини и експертиза за водење на транзицијата кон чиста енергетска економија.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- European Institute for Green Economy and Sustainable Development - иницијатива на Д-р Благица Сековска за следење на јавните политики за зелена економија и одржлив развој, укажување на недостатоците и активно придонесување кон креирање на јавните политики со предлози базирани на аналитички методи и експертиза.

Twin Green & Digital Transition, on-line дискусија (среда) 28 Октомври 2020 г.
http://www.sbch.org.mk/novosti/private-investment-vs-green-subsidies-ene...

Одржливи трендови - Зелени иновации и социјално претприемништво проф. д-р Благица Сековска
https://www.youtube.com/watch?v=N-8w-3FQzi4

"Rural Design HUB"
https://youtu.be/LS_EjHHvzGk

"Green Agenda and Sustainable Connectivity"
https://www.youtube.com/watch?v=_U-Ya-3QKAQ

Green Social Entrepreneurship Network
https://green-social-network.webflow.io/

Clean Energy Transition
https://youtu.be/5oTHOdm6p-Y

ESCO SUN Social enterprise
https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

Roadmap to Your Green Deal
http://www.sbch.org.mk/content/roadmap-your-green-deal

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Hospitality & SPA Leaders Group - "Guest of the future" emphasizes the quality of demand and security of all types and forms of tourist consumption,satisfaction and quality, hotels with better quality, brand hotels, all inclusive hotels, boutique hotels, all programs of the highest quality, healthy life, originality in original facilities and programs, healthy life, wellness, healthy food, spirituality, peace, serenity. Иницијатива на М-р Митре Арсовски за регионално вмрежување и поддршка на Менаџмент лидери за креирање на врвна услуга во здравството, SPA здравствен и бањски туризам и угостителството.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Smart Digitalization - Иницијатива на Г-н Едвард Софески за визија на „паметна„ дигитализација која ќе води кон социјална дигитална трансформација - превземање на протоколите за административните и некреативни работни активности од страна на вештачката интелигенција и користење на машинско учење за креирање социјална дигитална трансформација во која машините ќе учат, развиваат алгоритми и прилагодуваат сопствени протоколи, a согласно човечките социјални и креативни капацитети. Иницијативата се однесува за поддршка на поширока експертска група на чинители (поединци и институции) кои освен техничките аспекти ќе бидат обучени за Проценка на Дигиталната Трансформација во деловниот и јавниот сектор базирана на анализа на податоци за проценка на дигитализацијата - јаки и слаби страни, можности и приоритети. Проценката ќе даде информации поврзани со зрелоста на субјектите за дигитална трансформација согласно практикуваните:

- Управување и лидерство,
- Луѓе и култура,
- Капацитет и способност,
- Иновации,
- Технологија.

„Twin Green & Digital Transition„
https://www.youtube.com/watch?v=TqR8xHa-FC8

"E-nergy Smart HUB"
https://youtu.be/0eYCYOJ_Nic

"Smart Digitalization Cluster"
http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

------------------------------------------------------------------------------------------------

Лидерски потенцијали и вештини
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

Green social entrepreneurship network
https://youtu.be/zwh2tIPpI3c
http://www.sbch.org.mk/content/green-social-entrepreneurship
- event highlights VIDEO -
https://www.youtube.com/watch?v=CCycelcUURg

Етика во енергетиката
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0...

Европски Институт за зелена економија и одржлив развој
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B...

Eco-En Cert - а platform for promoting, establishing and certifying green projects and sustainable business practices for companies and organizations.
https://www.sbch.org.mk/platformi/eco-en-cert

Twin Green & Digital
http://www.sbch.org.mk/programi/twin-green-digital

BEYOND 4.0 - Меѓународна платформа за дигитална технологија и иновации
https://www.sbch.org.mk/povici/beyond-40-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83%D0%BD%...