Eco-En Cert

Eco-En Cert
Energy efficiency and environmental certification

A platform for promoting, establishing and certifying green social responsible projects and sustainable business practices for companies and organizations.

Eco-En Cert рејтинг систем

Eco-En Cert е рејтинг систем за оценување на зелени општествено одговорни проекти и деловни практики. Со четири можни нивоа на сертификација (сертифицирано, сребрено, злато и платина), Eco-En Cert е доволно флексибилен за да прифати широк спектар на зелени стратегии кои најдобро одговараат на опсегот и целите на одредени проекти и бизниси.

Кои се придобивките од добивањето Eco-En Cert ?

Eco-En Cert сертификацијата ја подобрува одржливоста на вашето деловно работење, фокусирајќи се на развој на зелени социјално одговорни производи и услуги. Ве охрабрува да имплементирате и одржувате практики со високи стандарди кои ќе ви помогнат вам, на вашиот персонал да планирате и остварите долгорочни релации со странски клиенти и соработници, инвеститори, надлежни институции и подигнување на еколошката свесност во заедницата.

Eco-En Cert сертификација

Eco-En Cert е шема за сертификација за енергетска ефикасност и животна средина со проценка од трета страна на вашите деловни практики кои се однесуваат на заштеда на енергија, екологија и одржливост. Верификуван Eco-En Cert Проценител, согласно дизајнираше критериуми го мери вашиот бизнис.

Процес на Eco-En Cert сертификација во 5 чекори

1. Ваше барање. Нашиот тим ве советува за верификација на мерки кои најдобро одговараат на вашите потреби.
2. Склучување договор. Клучен чекор за вашиот ангажман со Eco-En Cert
3. Почетен аудит
4. Преглед на вашата датотека за сертификација
5. Сертификација

Членки на Комората на мал бизнис ќе бидат дел од 25 зелени сертификации ко-финансирани со проектот ConsumersFORsustainability.

Промоција на Eco-En Cert ќе биде дел од програмата на панелите на:

- Јавната дебата "Roadmap to Your Green Deal" на 19 Ноември 2021 г.
VIDEO од дебатата на линк >>> https://youtu.be/_ffgik9iWk4

- Инфо сесијата "Green Business Certifications" на 11 Декември 2021 г.
http://www.sbch.org.mk/novosti/green-business-certifications-line-%D0%B8...

- Конференција "Clean Energy Transition" - Green Energy Day 2021 на 18 Декември 2021 г.
За Standard и Premium членки на Комората во рамки на Green Energy Day 2021 ќе се организира работилница за воспоставување на Eco-En Cert
Пријавување во програмата за нови членки на Комората на линк >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica_1.doc

Контакт:
тел. 070 223 686, (02) 244 8077
e-mail: info@sbch.org.mk