Новости

Комората на мал бизнис одржа годишно собрание. „Комората ќе работи на групирање на компании во групации, кластери и конзорциуми, во цел да се овозможи покредибилен настап на македонскиот пазар, но и на регионалниот и на европскиот пазар. Целта е полесно добивање грантови од...

Делегација на Стопанската Комора на мал бизнис на Македонија од 3-7 октомври 2016 год. оствари посета на повеќе компании и институции во Република Словенија. Посетени се неколку компании кои изминатиот период на покана на Комората имаат остварено деловни посети и презентации...

Представник на КОСМО Иновативен Центар - Г-ѓа Емилија Софеска активно учествуваше на Меѓународната Конференција Green Urbanism , 12-14.10.2016 во Рим, Италија. Г-ѓа Софеска се представи со трудот Understanding the livability in a city through smart solutions and urban...

Делегација на Комората на Мал Бизнис учествуваше на 7-мата Меѓународна Конференција за Европски Енергетски Менаџери во Берлин, Германија 24-25 Октомври 2016

Активен учесник на Комората во Работилницата Combined Heat and Power беше М-р Зоран Апостолоски, ЕКО Контрол,...

Членовите на Комората на Малиот Бизнси и претставници на финансиските институции заинтересирани да финансираат во проектите што ги имаат подготвено членките на оваа Комора денеска заеднички ги разгледуваа можностите за соработка.

Една од целите на денешната работилница...

Д-р Катерина Вељановска-Блажевска (Претседател на Собранието на Комората на Мал Бизнис) - покровител на Групацијата за Женско претприемништво во Комората на Мал Бизнис на сесијата на 27 Декември 2016 год. ги представи програмите на партнерските организации кои поддржуваат...

PREMIUM членките на Комората на Мал Бизнис кои имаат воспоставена деловна релација со компании и организации од Сојузна Република Германија се иницијатори и оснивачи на Германскиот Технички Клуб (ГТК).

Германски Технички Клуб Програми :
- Енергетика и...

Делегација на Стопанската Комора на мал бизнис на Македонија и Општина Македонска Каменица на 13-14 февруари 2016 год. оствари посета на повеќе компании и институции во Република Словенија кои се занимаваат со проектирање и производство на котли на биомаса за системи за...

Македонски ден за енергетска ефикасност 2017 (Macedonian Energy Efficiency Day 2016) како еднодневен настан се реализира во Скопје на 3 Март 2017 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на РМ, поддржано од Индустриската Комора на Нинберг, Германија,...