Новости

'Новата Нормалност" создаде потреба од лидери кои ќе ја постигнат трансформацијата во организациите кон воспоставување на новата 'business as usual' состојба. Лидерите можат да креираат нова визија, да ја наметнат, да го надминат отпорот кон промена и да го управуваат...

ЈАВНА ДЕБАТА - 25 Септември 2020, 10.30 часот, on-line ZooM
Учеството е ослободено од котизација за млади активисти на граѓански организации 18-29 години и за членки на Стопанска Комората на мал бизнис.

Panel I
New Normal Leadership

moderator:...

ENERGY SAVING 2020 е меѓународна конференција на ЕУРЕМ на која ЕУРЕМ МК ќе презентира два проекти:

WORKSHOP B
Renewables in Business

Toni Srbinoski
Alkaloid AD
Fulfill of cGxP (current GMP/GDP) requirements, increase
of the capacities,...

ЕУРЕМ ОБУКА Конкурс 2020/21

Национална сертификација за Енергетски Менаџери согласно ЕУ директива 2012/27/EU и Закон за Енергетска Ефикасност на РМ

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

...

ПОДГОТОВКА НА КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА

„Центарот за финансирање и менторска поддршка„ и Adria Finance HUB финансиската платформа при Комора на мал бизнис на Македонија континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми и помага на компаниите во изработка на...

EUREM MK и Change Leadership Group - Think Tank платформа во Комората на мал бизнис ги повикува членовите на Комората и членовите на неформалните групи Green Economy и Climate Movement за учество на on-line предавање „Invest EU 2021„ и Think tank дискусија на тема „Twin Green...